Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thực tập phương án chữa cháy tại tổ dân phố số 1, phường Trưng Vương.
Ngày cập nhật : 17/09/2019 | Lượt xem : 952