Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thường trực HĐND Thành phố giám sát công tác thu ngân sách năm 2019 tại phường Hương Sơn.
Ngày cập nhật : 17/10/2019 | Lượt xem : 550