Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thường trực HĐND thành phố giám sát tại phường Tích Lương về việc thực hiện dự toán ngân sách...
Ngày cập nhật : 22/10/2019 | Lượt xem : 480