Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thường trực HĐND TP Thái Nguyên giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi...
Ngày cập nhật : 27/11/2020 | Lượt xem : 2012