Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thường trực Thành ủy thăm, tặng quà CLB Hưu trí Thái Nguyên.
Ngày cập nhật : 30/01/2019 | Lượt xem : 609