Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Tích cực luyện tập chuẩn bị cho Chương trình nghệ thuật quần chúng kỷ niệm 74 năm Cách mạng...
Ngày cập nhật : 22/08/2019 | Lượt xem : 1774