Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Tiếp tục đối thoại giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án...
Ngày cập nhật : 15/12/2019 | Lượt xem : 466