Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Tiếp tục đối thoại và mời gia đình bà Gia Thị Nhe nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư
Ngày cập nhật : 01/06/2019 | Lượt xem : 775