Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Tiếp tục vận động, đối thoại thực hiện giải phóng mặt bằng tại Dự án Khu nhà ở Cao Ngạn.
Ngày cập nhật : 25/09/2020 | Lượt xem : 3963