Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 5.
Ngày cập nhật : 12/05/2021 | Lượt xem : 435