Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Tiêu hủy 138 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2021.
Ngày cập nhật : 16/06/2021 | Lượt xem : 898