Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

TNG trao tặng Ngôi nhà đoàn kết cho đoàn viên Đồng Thị Lan.
Ngày cập nhật : 15/06/2019 | Lượt xem : 1795