Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Tổ 30 phường Phan Đình Phùng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ngày cập nhật : 11/11/2019 | Lượt xem : 739