Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Tổ dân phố 13, phường Phan Đình Phùng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.
Ngày cập nhật : 16/11/2020 | Lượt xem : 2598