Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Tổ dân phố 13, phường Túc Duyên tổ chức Ngày hội đại đoàn kết.
Ngày cập nhật : 04/11/2019 | Lượt xem : 590