Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Tổ dân phố 16, phường Trưng Vương tổ chức Ngày Đại hội đoàn kết dân tộc.
Ngày cập nhật : 18/11/2019 | Lượt xem : 556