Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Tổ dân phố 3, 4 phường Tân Thành ra quân đầu năm và mừng thọ người cao tuổi.
Ngày cập nhật : 12/02/2019 | Lượt xem : 564