Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Tổng kết công tác mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Trưng Vương năm 2019.
Ngày cập nhật : 14/12/2019 | Lượt xem : 634