Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Tổng kết đánh giá lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2020.
Ngày cập nhật : 12/09/2020 | Lượt xem : 656