Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Tổng kết hội thi "Học sinh sử dụng thiết bị thí nghiệm và làm thực hành giỏi" năm học 2018-2019
Ngày cập nhật : 28/01/2019 | Lượt xem : 820