Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

TP Thái Nguyên hỗ trợ 350 triệu đồng cho các hộ nghèo tại huyện Định Hóa và huyện Võ Nhai.
Ngày cập nhật : 14/01/2020 | Lượt xem : 460