Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

TP Thái Nguyên kiểm tra BCĐ liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm 8 xã, phường trên địa bàn.
Ngày cập nhật : 16/01/2020 | Lượt xem : 7840