Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

TP. Thái Nguyên tăng cường công tác quản lý trật tự, mỹ quan đô thị.
Ngày cập nhật : 06/06/2019 | Lượt xem : 909