Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

TP. Thái Nguyên tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2019.
Ngày cập nhật : 04/01/2020 | Lượt xem : 4380