Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

TPTN: kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Phúc Hà, phường Quan Triều, phường Quang Vinh.
Ngày cập nhật : 20/05/2016 | Lượt xem : 1669