Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

TPTN: Tổng kết công tác Quốc phòng địa phương năm 2018
Ngày cập nhật : 27/12/2018 | Lượt xem : 2796