Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Trả lời phỏng vấn của lãnh đạo TP. Thái Nguyên về việc thực hiện Đề án điều chỉnh địa giới...
Ngày cập nhật : 08/04/2017 | Lượt xem : 1868