Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Trao 66 xe lăn cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.
Ngày cập nhật : 30/11/2019 | Lượt xem : 633