Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Trao giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2012 - 2016.
Ngày cập nhật : 27/08/2018 | Lượt xem : 1635