Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Trao tiền hỗ trợ hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn.
Ngày cập nhật : 04/06/2020 | Lượt xem : 3805