Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Trên 250 đơn vị máu được cung cấp cho Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Trung ương...
Ngày cập nhật : 08/04/2020 | Lượt xem : 584