Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Trên 320 cán bộ quản lý giáo dục tham gia hội nghị bồi dưỡng chính trị năm 2018.
Ngày cập nhật : 07/08/2018 | Lượt xem : 1027