Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Trên 750 hòa giải viên được tập huấn nghiệp vụ về công tác hòa giải ở cơ sở.
Ngày cập nhật : 14/12/2020 | Lượt xem : 5377