Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Triển khai chế độ bồi thường cho người dân bị thu hồi đất.
Ngày cập nhật : 13/09/2018 | Lượt xem : 802