Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Triển khai thu nhận hồ sơ, nhập thông tin để làm thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử tại TP...
Ngày cập nhật : 06/02/2021 | Lượt xem : 3789