Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

"Trung thu yêu thương" - Khơi dậy ngày Tết trông trăng truyền thống của dân tộc.
Ngày cập nhật : 20/09/2021 | Lượt xem : 420