Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Truyền hình ngày 28.7.2018.
Ngày cập nhật : 28/07/2018 | Lượt xem : 1628