Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Tuyên truyền, cổ động, diễu hành chào mừng 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngày cập nhật : 03/02/2020 | Lượt xem : 309