Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ cho hơn 600 học sinh.
Ngày cập nhật : 17/12/2019 | Lượt xem : 574