Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam cho học sinh.
Ngày cập nhật : 11/10/2018 | Lượt xem : 846