UBND thành phố Thái Nguyên họp trực tuyến với đoàn công tác của Ngân hàng thế giới.
Ngày cập nhật : 14/10/2021 | Lượt xem : 735