Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

UBND thành phố Thái Nguyên kiểm điểm tiến độ GPMB thực hiện một số dự án trên địa bàn.
Ngày cập nhật : 07/09/2020 | Lượt xem : 988