Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên.
Ngày cập nhật : 19/08/2017 | Lượt xem : 36506