Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Vẫn còn tình trạng tập trung quá 2 người tại Quảng Trường Võ Nguyên Giáp.
Ngày cập nhật : 07/04/2020 | Lượt xem : 1900