Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Vận động, đối thoại với 2 hộ gia đình có đất thuộc diện thu hồi thực hiện dự án Khu nhà ở Cao...
Ngày cập nhật : 23/09/2020 | Lượt xem : 3963