Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Vận động, đối thoại với hộ ông Đào Tuấn Thành, tổ 2, phường Tân Lập về giải phóng mặt bằng...
Ngày cập nhật : 30/09/2020 | Lượt xem : 7031