Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Xã Huống Thượng: Hướng đến nền sản xuất nông nghiệp hiện đại, chất lượng cao.
Ngày cập nhật : 05/05/2019 | Lượt xem : 2838