Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Xã Quyết Thắng thực hiện khôi phục lại hiện trạng ban đầu của các thửa đất công
Ngày cập nhật : 26/04/2019 | Lượt xem : 10282