Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Xây dựng công trình làm đứt đường dây Trung thế 22KV gây mắt điện trên diện rộng.
Ngày cập nhật : 08/07/2019 | Lượt xem : 3004