Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Xảy ra cháy tại Chợ trung tâm Thái Nguyên.
Ngày cập nhật : 01/02/2019 | Lượt xem : 3501